Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Větrání a klimatizace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2161567 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Vladimír Zmrhal (gar.), František Drkal, Miloš Lain
Cvičící:
Vladimír Zmrhal (gar.), Miloš Lain
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Základní poznatky pro navrhování, řízení a hodnocení větracích a klimatizačních systémů. Navrhování podle požadavků na úpravu teplného a vlhkostního stavu a kvality ovzduší v pobytových i technologických prostorech.

Požadavky:

Znalost témat: Tepelná pohoda a bilance škodlivin ve větraných a klimatizovaných místnostech. Proudění vzduchu v prostoru, vyústky pro přívod a odvod vzduchu. Vzduchotechnické sítě, ventilátor a potrubní síť. Úpravy vlhkého vzduchu v klimatizaci. Zpětné získávání tepla. Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů. Dimenzování celkového nuceného větrání pro zimu a léto. Dimenzování vzduchového klimatizačního systému.

Osnova přednášek:

Tepelná pohoda a bilance škodlivin ve větraných a klimatizovaných místnostech. Proudění vzduchu v prostoru, vyústky pro přívod a odvod vzduchu. Vzduchotechnické sítě, ventilátor a potrubní síť. Úpravy vlhkého vzduchu v klimatizaci. Zpětné získávání tepla. Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů. Dimenzování celkového nuceného větrání pro zimu a léto. Dimenzování vzduchového klimatizačního systému.

Osnova cvičení:

Procvičování témat: Tepelná pohoda osob, bilance škodlivin ve vnitřním prostředí. Návrh vyústek pro přívod a odvod vzduchu. Vzduchotechnické sítě. Úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních.Tepelná a vlhkostní zátěž prostoru. Výpočet zařízení pro celkové nucené větrání. Výpočet vzduchového klimatizačního zařízení.

Cíle studia:

Získání znalostí pro navrhování, řízení a hodnocení větracích a klimatizačních zařízení v pobytových i technologických prostorech.

Studijní materiály:

Drkal, F.; Zmrhal, V. Větrání. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05181-8.

Zmrhal, V. Větrání rodinných a bytových domů. Praha: GRADA PUBLISHING, 2014. profi&hobby. ISBN 978-80-247-4573-2.

Chyský J. Hemzal, K. a kol. Větrání a klimatizace. Brno: Bolit B-press, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8

Szekyová, M., Ferstl, K., NOVÝ, R. Větrání a klimatizace. Bratislava: JAGA GROUP, 2006. 359 s.ISBN 80-8076-037-3

ASHRAE HANDBOOK. Fundamentals. Atlanta: ASHRAE, 2005. ISBN 1-931862-71-0

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:C2-334
Zmrhal V.
Lain M.

07:15–08:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 334
místnost T4:C2-334
Zmrhal V.
Lain M.

14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Posluchárna 334
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5848106.html