Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Process Management, kombinovaná forma, AR 2022/2023

Studijní program: Projektové řízení inovací Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
PRM K 1S 22/23 PV Povinné předměty, 1. semestr, Process Management, kombinovaná forma, AR 2022/2023 V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
24
PRM K 2S 22/23 PV Povinné předměty, 2. semestr, Process management, kombinovaná forma V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
18
PRM K 3S 22/23 PV Povinné předměty, 3. semestr, Process management, kombinovaná forma V této skupině musíte získat alespoň 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
21
PRM K 4S 22/23 PV Povinné předměty, 4. semestr, Process management, kombinovaná forma V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
18
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty zaměření
PRM K 22/23 SP Specializační předměty, Process management, kombinovaná forma V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
18
Minimální počet kreditů 18
Povinně volitelné předměty
PRM K 22/23 PVP Povinně volitelné předměty, Process management, kombinovaná forma, V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
12
PRM K 22/23 PVT Povinně volitelné technické předměty, Process management, kombinovaná forma V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů
9
Minimální počet kreditů 21
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022887.html