Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán PRI kombinovaná forma od 19/20 specializace Process Management

Studijní program: Projektové řízení inovací Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
PRM CK 19/20 1S POV PRI kombinovaná forma 1. semestr Process Management povinné předměty V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
PRM CK 2S POV 19/20 2.s. kombinované studium povinné předměty od 19/20 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
18
N-PRI-CK 3.S.OD19/20 3. semestr PRI kombinovaná forma povinné předměty V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
21
N-PRI-CK 4S OD 19/20 4. semestr kombinovaná forma povinné předměty V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
18
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty zaměření
PRM CK 19/20 3S SP N-PRI-CK 3. semestr od 19/20 předměty specializace Process Management V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
PRM CK 19/20 4S SP N-PRI-CK 4. semestr od 19/20 předměty specializace Process Management V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
PRM CK 19/20 1S SP PRI kombinovaná forma od 19/20 1.s. specializace Process Management předměty specializace V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
PRM CK19/20 2S SP PRI kombinovaná forma od 19/20 2.s. specializace Process Management předměty specializace V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 18
Povinně volitelné předměty
PRM CK 19/20 PVT PRI kombinovaná forma povinně volitelné technické předměty od 19/20 V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  3)
9
PRM CK 19/20 PVP PRI-PRM kombinovaná forma od 19/20 povinně volitelné předměty 3.+ 4. semestr V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  4)
12
Minimální počet kreditů 21
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019894.html