Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán PRI kombinovaná forma od 21/22 specializace Process Management

Studijní program: Projektové řízení inovací Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
PRM CK 1S 21/22 POV Povinné předměty, kombinovaná forma, 1. semestr, 21/22, Process Management V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
PRM CK 2S 21/22 POV Povinné předměty, kombinovaná forma, 2. semestr, 21/22, Process Management V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
18
PRM CK 3S 21/22 POV Povinné předměty, kombinovaná forma, 3. semestr, 21/22, Process Management-kopie V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
21
PRM CK 4S 21/22 POV Povinné předměty, kombinovaná forma, 4. semestr, 21/22, Process Management V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
18
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty zaměření
PRM CK 21/22 SP Předměty specializace, kombinovaná forma, 21/22, Process Management V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
18
Minimální počet kreditů 18
Povinně volitelné předměty
PVP CK 21/22 -PRM Povinně volitelné předměty, kombinovaná forma, 21/22, Process Management V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů (maximálně 21)
12
PVT CK 21/22 Povinně volitelné technické předměty, kombinovaná forma,21/22, PRM i PJM V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů (maximálně 15)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty ( maximálně  5)
9
Minimální počet kreditů 21
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022109.html