Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán PRI kombinovaná forma od 21/22 specializace Project Management

Studijní program: Projektové řízení inovací Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
PJM CK 2S 21/22 POV Povinné předměty, kombinovaná forma, 2.semestr, 21/22, Project Management V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
18
PJM CK 3S 21/22 POV Povinné předměty, kombinovaná forma, 3.semestr, 21/22, Project Management V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
21
PJM CK 4S 21/22 POV Povinné předměty, kombinovaná forma, 4.semestr, 21/22, Project Management V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
18
PJM CK 1S 21/22 POV PRI kombinovaná forma 1.s specializace Project Management povinné předměty V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty zaměření
PJM CK 21/22 SP Předměty specializace, kombinovaná forma, 21/22, Project Management V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
18
Minimální počet kreditů 18
Povinně volitelné předměty
PVP CK 21/22 PJM Povinně volitelné předměty, kombinovaná forma, 21/22, Project Management V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
12
PVT CK 21/22 Povinně volitelné technické předměty, kombinovaná forma,21/22, PRM i PJM V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů (maximálně 15)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty ( maximálně  5)
9
Minimální počet kreditů 21
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022110.html