Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Mgr. specializace Softwarové inženýrství, 2020

Studijní program: Informatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Mgr. specializace Softwarové inženýrství, 2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NI-PP.2020 Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze 2020 V této skupině musíte získat 63 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
63
Minimální počet kreditů 63
Povinné předměty specializace
NI-PS-SI.20 Povinné předměty magisterské specializace Softwarové inženýrství, verze 2020 V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
35
Minimální počet kreditů 35
Povinně volitelné předměty
NI-PV-SI.20 Povinně volitelné předměty magisterské specializace Softwarové inženýrství, verze 2020 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
NI-PV-KMK.20 Skupina povinně volitelných předmětů Komunikační a manažerské kompetence, verze 2021 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021
0
NI-SI-VS.20 Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec. Softwarové inženýrství
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 108
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 120

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byly přijaty ke studiu od akademického roku 2020/2021 do prezenční formy studia magisterského programu. . Garant: Ing. Michal Valenta, Ph.D., email: michal.valenta@fit.cvut.cz

Skupina povinně volitelných předmětů Komunikační a manažerské kompetence, verze 2021 [NI-PV-KMK.20]

Pro specializace NI-MI.2020 a NI-SI.2020

Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec. Softwarové inženýrství [NI-SI-VS.20]

Všechny povinné předměty specializací s výjimkou této specializace

Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 [NI-V.2021]

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu/oboru/zaměření nebo povinně volitelný předmět. Předměty této skupiny, které student absolvoval v bakalářském studiu na ČVUT, nelze znovu absolvovat v magisterském studiu.

Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020227.html