Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Internet a multimédia

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-IAM Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Předmět NI-IAM je zaměřen na principy a aktuální technologie pro síťové audiovizuální (AV) přenosy. Osnova zahrnuje: snímání audiovizuálních signálů (vstup), prezentaci audiovizuálních signálů (výstup), síťové protokoly používané při přenosech, rozhraní zařízení, kodeky, formáty dat a stereoskopii. Pozornost je věnována praktickému využití AV přenosů v reálném čase pro zajímavé aplikace. V rámci cvičení si studenti prakticky vyzkouší sestavení přenosového AV řetězce pomocí hardwarových i softwarových prostředků a ověří vliv různých komponent na kvalitu a časové zpoždění přenosu. Naučí se jak zajistit síťovou infrastrukturu pro realizaci kvalitních AV přenosů od snímání scény až po prezentaci divákům.

Požadavky:

Doporučeno BI-PSI (Počítačové sítě) a BI-PS1 (Programování v Shellu 1).

Předmět NI-IAM se doplňuje s předmětem MI-MTI. Z předmětu MI-MTI využijete mimo jiné znalosti o směrování v sítích, VoIP, skupinové síťové komunikaci, tunelech a monitorování provozu.

Osnova přednášek:

1. Aplikace audiovizuálních (AV) přenosů

2. Síť a komunikační protokoly pro AV přenosy (nižší vrstvy)

3. Síť a komunikační protokoly pro AV přenosy (vyšší vrstvy)

4. Standardy, rozhraní a datové formáty

5. Snímání, přenos a reprodukce obrazových signálů

6. Snímání, přenos a reprodukce zvukových signálů

7. Stereoskopie, imersivní a kolaborativní prostředí

8. Videokonference, streaming a webové technologie

9. Měření sítě a přenosových služeb

10. Aplikace: živé audiovizuální přenosy.

11. Aplikace: distanční spolupráce s využitím digitálních modelů

Osnova cvičení:

1. Seznámení s laboratoří SAGELab a software pro zpracování videa

2. Instalace software pro zpracování videa, barevné klíčování webkamery, posílání výstupu na obrazovku s vysokým rozlišením SAGE1. Bonus: posílání barevného výstupu na inteligentní světla DMX

3. Vkládání textu do obrazu, reakce na události ze zařízení HID/MIDI. Propojení výstupu s webovým serverem. Bonus: použití protokolu OSC pro vzdálené ovládání.

4. Aplikace postavené na webových technologií SAGE2

5. Sestavení softwarového řetězce pro přenos obrazu, vyhodnocení zpoždění při přenosu

6. Sestavení hardwarového řetězce pro přenos zvuku, vyhodnocení zpoždění při přenosu

Cíle studia:
Studijní materiály:

RFC dokumenty (https://www.rfc-editor.org/standards), SMPTE standardy a další dokumenty podle doporučení vyučujícího.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na http://courses.fit.cvut.cz/NI-IAM

Tento předmět obsahově navazuje na bakalářský předmět Počítačové sítě.

Další informace:
http://courses.fit.cvut.cz/MI-IAM.20
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6069506.html