Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Test-driven architektura

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-TDA KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je na příkladech z praxe demonstrovat přístupy k vývoji, testování a nasazení software za podpory moderních technologií jako GitLab, Docker, Kubernates a dalších, které jsou typickými představiteli konceptu DevOps. Předmět souvisí s tématy probíranými v BI-SI1 a BI-SI2. Doplňuje znalosti studentů o konkrétní postupy, které si vyzkouší v rámci semestrální práce. Kurz je vyučován blokově.

Požadavky:

Základní znalost architektur informačních systémů.

Osnova přednášek:

1. Přehled IT architektury

2. Integrační architektura P2P, SOA, Microservices a Serverless

3. Základní paradigmata pro testování aplikací: TDD, BDD, ATDD, Integrační testování

4. Automatizované nasazení software pomocí nástrojů Ansible, Puppet a Chef

5. DevOps prostředí, kontejnery a orchestrace kontejnerů

6. Seznámení se s Dockerem a tvorba vlastních Docker kontejnerů pro testování

7. Seznámení se s orchestračními prostředími Kubernetes a Openshift

8. Testování webových back-end API aplikací pomocí Mocha.JS a Chai.JS Framework

9. Continuous Integration a Continuous Delivery systémy pro automatizované testování

10. Přehled populárních platforem pro CI a CD: Gitlab CI, Travis CI, Jenkins

11. Testovací pipelines: Project pipeline, CI pipeline a Deployment pipeline

12. Blue/Green deployment, Canary deployment, a A/B testování v Openshift prostředí

Osnova cvičení:

1. Výběr zadání pro semestrální práci

2. Konzultace semestrální práce

3. Konzultace semestrální práce

4. První prezentace

5. Konzultace semestrální práce

6. Závěrečná prezentace

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] MARTIN FOWLER, 2002, Patterns of Enterprise Application Architecture 1st Edition, 560 pages, Addison-Wesley Professional, ISBN 978-0321127426

[2] MATTHEW FULLER, 2016, AWS Lambda: A Guide to Serverless Microservices, 118 pages

[3] RENE MOSER, LORIN HOCHSTEIN, 2017, Ansible: Up and Running: Automating Configuration Management and Deployment the Easy Way 2nd Edition, 430 pages, O'Reilly Media, ISBN 978-1491979808

[4] GENE KIM, PATRICK DEBOLS, JOHN WILLIS, JEZ HUMBLE, JOHN ALLSPAW, 2016, The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations, 480 pages, IT Revolution Press, ISBN 978-1942788003

[5] JO RHETT, 2016, Learning Puppet 4: A Guide to Configuration Management and Automation 1st Edition, 594 pages, O'Reilly Media, ISBN 978-1491907665

[6] KARL MATTHIAS, SEAN P. KANE, 2015 Docker: Up & Running: Shipping Reliable Containers in Production 1st Edition, 230 pages, O'Reilly Media, ISBN 978-1491917572

[7] NIGEL POULTON, 2017, The Kubernetes Book, 145 pages, Independently published, ISBN 978-1521823637

[8] STEFANO PICOZZI, MIKE HEPBURN, NOEL OCONNOR, 2017, DevOps with OpenShift: Cloud Deployments Made Easy 1st Edition, 152 pages, O'Reilly Media, ISBN 978-1491975961

[9] JEAN MARCEL BELMONT, 2018, Hands-On Continuous Integration and Delivery: Build and release quality software at scale with Jenkins, Travis CI, and CircleCI, 416 pages, Packt Publishing, ISBN 978-1789130485

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-TDA

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-TDA
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5712406.html