Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Matematická analýza

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B01MAA Z,ZK 5 2P+2S+2D
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Matematická analýza 1 (B0B01MA1)
Matematická analýza 1 (B0B01MA1A)
Garant předmětu:
Natalie Žukovec
Přednášející:
Natalie Žukovec
Cvičící:
Natalie Žukovec
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné. Pokrývá základní vlastnosti funkcí, limitu funkcí, derivaci a její aplikace (průběh funkce, Taylorův polynom), určitý/neurčitý integrál s aplikacemi, posloupnosti a řady.

Požadavky:

Středoškolská matematika.

Osnova přednášek:

1. Úvod do matematické analýzy, základní principy kalkulu.

2. Reálná čísla, základní matematická terminologie.

3. Funkce, elementární funkce.

4. Limita funkce, spojitost.

5. Derivace funkce, její vlastnosti a význam.

6. L'Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom

7. Extrémy funkcí. Průběh funkce

8. Neurčitý integrál, základní metody výpočtu.

9. Integrace racionálních funkcí přes parciální zlomky.

10. Určitý integrál, vlastnosti a výpočet.

11. Nevlastní integrál, aplikace integrálu.

12. Posloupnosti.

13. Řady.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

Osnovy cvičení navazují na osnovy přednášek. Zatímco na přednášce se klade důraz na porozumění souvislostí a zdůvodnění, proč jednotlivá tvrzení platí, na cvičení se studenti zabývají rutinními postupy při řešení jednotlivých úloh.

1. Úvod do matematické analýzy, základní principy kalkulu.

2. Reálná čísla, základní matematická terminologie.

3. Funkce, elementární funkce.

4. Limita funkce, spojitost.

5. Derivace funkce, její vlastnosti a význam.

6. L'Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom

7. Extrémy funkcí. Průběh funkce

8. Neurčitý integrál, základní metody výpočtu.

9. Integrace racionálních funkcí přes parciální zlomky.

10. Určitý integrál, vlastnosti a výpočet.

11. Nevlastní integrál, aplikace integrálu.

12. Posloupnosti.

13. Řady.

14. Rezerva.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. J. Tkadlec: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. ČVUT Praha, 2004.

2. L. Průcha: Řady, ČVUT Praha, 2005.

Doporučená literatura:

1. Math Tutor http://math.feld.cvut.cz/mt

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B01MAA
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:C3-51
Žukovec N.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
T2:C3-51
místnost T2:C3-51
Žukovec N.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
T2:C3-51
místnost T2:C3-340
Žukovec N.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340

místnost T2:C4-78
Žukovec N.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
T2:C4-78
místnost T2:C4-78

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
T2:C4-78
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3130506.html