Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán N-PRI-prez.forma od 17/18

Studijní program: Řízení rozvojových projektů Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S. PRI OD 17/18 1.s. PRI - navazující od 17/18 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
4.S.N-PRI-P OD 18/19 N-PRI-P 4. semestr od 18/19 povinné předměty V této skupině musíte získat 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
15
2.S.PRI OD 17/18 PRI povinné předměty 2. semestr od 17/18 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
21
3.S.N-PRI-P OD 18/19 3. semestr N-PRI povinné předměty od 18/19 V této skupině musíte získat 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
15
Minimální počet kreditů 75
Povinné předměty zaměření
1.S.PRI-SPEC OD17/18 1.s.PRI specializace od 17/18-prezenční forma V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
2.S.PRI-SP OD 17/18 PRI předměty specializace 2. semestr od 17/18 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
3.+4.S.N-PRI SP18/19 3.+4. semestr N-PRI předměty specializace od 18/19 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 9)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  3)
6
Minimální počet kreditů 18
Povinně volitelné předměty
PRI-PVP OD 17/18 PRI povinně volitelné předměty od 17/18 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty ( maximálně  7)
21
PRI-PVT OD 17/18 PRI povinně volitelné technické předměty od 17/18 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 30)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  9)
6
Minimální počet kreditů 27
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30017987.html