Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán N-PRI-CP prezenční navazující studium od 19/20 Financial Management

Studijní program: Projektové řízení inovací Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
N-PRI-CP 3S OD19/20N N-PRI-CP 3. semestr od 19/20 povinné předměty-nově ZS 2020 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
21
FINM CP 1S19/20 POV PRI CP navazující studium specializace Financial Management 1. semestr povinné předměty V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
FINM CP 2S 19/20 POV 2.semestr FINM povinné předměty Financial management V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
18
N-PRI-CP 4S OD 19/20 4. semestr od 19/20 PRI CP povinné předměty V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
18
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty specializace
FINM CP 2S 19/20 SP 2.semestr FINM od 19/20 předměty specializace V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
FINM CP 3S 19/20 SP 3.semestr FINM od 19/20 předměty specializace V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
FINM CP 4S 19/20 SP 4.semestr FINM od 19/20 předměty specializace V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 12
Povinné předměty zaměření
FINM CP 1S 19/20 SP PRI CP navazující studium specializace Financial Management 1. semestr předměty specializace V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
FINM PVT OD 3S 20/21 FINM N-PRI-CP Povinně volitelné předměty od 3. semestru V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
12
FINM PVP OD 19/20 FINM povinně volitelné předměty od 19/20 V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  4)
12
FINM PVT OD 19/20 FINM povinně volitelné technické předměty od 19/20 V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  3)
9
Minimální počet kreditů 33
Počet předepsaných kreditů celkem 132
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -12
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019889.html