Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán N-PRI-CP prezenční navazující studium od 21/22 Process Management

Studijní program: Projektové řízení inovací Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
PROCM CP 2S 21/22POV Povinné předměty, prezenční forma, 2.semestr, 21/22, Process Management V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
18
PROCM CP 3S 21/22POV Povinné předměty, prezenční forma, 3. semestr, 21/22, Process management V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
21
PROCM CP 4S 21/22POV Povinné předměty, prezenční forma, 4. semestr, 21/22, Process management V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
18
PROCM CP 1S 21/22POV PRI CP navazující studium specializace Process Management 1. semestr povinné předměty V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty zaměření
PROCM CP 21/22 SP Předměty specializace, prezenční forma, 21/22, Process Management V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
18
Minimální počet kreditů 18
Povinně volitelné předměty
PROCM PVP CP 21/22 Povinně volitelné předměty, prezenční forma, 21/22, Project management V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů (maximálně 99)
V této skupině musíte absolvovat alespoň předmětů ( maximálně  21)
12
PROCM PVT CP 21/22 Povinně volitelné technické předměty, prezenční forma, 21/22, Project Management V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů
9
Minimální počet kreditů 21
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022112.html