Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování v PHP

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PHP.1 KZ 4 3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s jazykem a technologií PHP. Dále se studenti seznámí s některými doporučenými postupy a nástroji, které vývoj v PHP usnadňují.

Student se v předmětu naučí prakticky programovat v jazyce PHP a vyzkouší si vytvořit jednoduchou aplikaci. V rámci toho se naučí používat vhodné nástroje a pracovní postupy.

Předmět je doporučen studentům oboru BI-WSI-WI.2015, kteří si budou v 5. semestru zapisovat předmět BI-TWA.1 a nemají požadované znalosti. Předmět by si v takovém případě měli zapsat ve 3. semestru studia (dle dop. studijního plánu).

Požadavky:

Student předmětu by měl ovládat základy algoritmizace, programování a OOP v rozsahu BI-PA1 a BI-PA2.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základní syntaxe a datové typy (vyjma objektů)

2. Vývojové prostředí, debugování, pracovní workflow

3. Proměnné a konstanty, výrazy a řídicí struktury

4. Funkce, Built-in funkce (řětězce, reg výrazy)

5. Built-in funkce (datové typy, I/O)

6. Základy OOP (třída, rozhraní, viditelnost, načítání tříd)

7. Používání OOP - dědičnost, traits, type hinting, late static binding, porovnávání objektů, serializace objektů

8. Jmenné prostory

9. Výjimky a chyby

10. Jednotkové a integrační testy - PHPUnit

11. Závislosti projektu, automatické načítání tříd, Composer; Profilování kódu aplikace

12. PHP7 nové vlastnosti a možnosti

Cíle studia:

Student se v předmětu naučí prakticky programovat v jazyce PHP a vyzkouší si vytvořit jednoduchou aplikaci. V rámci toho se naučí používat vhodné nástroje a pracovní postupy.

Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PHP/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PHP/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4849206.html