Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus

Studijní program: Architektura a stavitelství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NA20190101 Architektura a stavitelství, povinné předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 11 kreditů (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
11
NA20190200 Architektura a stavitelství, povinné předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 13 kreditů (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
13
NA20190301 Architektura a stavitelství, povinné předměty, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
9
Minimální počet kreditů 33
Povinné předměty zaměření
NA20190002_1 zaměření Architektura a urbanismus, předměty zaměření V této skupině musíte získat alespoň 57 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
57
Minimální počet kreditů 57
Povinně volitelné předměty, doporučení S2
NA20190402_1 Architektura a stavitelství, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120

tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20

Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019448.html