Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví

Studijní program: Management a ekonomika ve stavebnictví Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NE20230100 Management a ekonomika ve stavebnictví, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
NE20230200 Management a ekonomika ve stavebnictví, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
26
NE20230300 Management a ekonomika ve stavebnictví, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 86
Povinně volitelné předměty
NE20230200_1 Management a ekonomika ve stavebnictví, PV předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
4
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022011.html