Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Kybernetika a Robotika 2021

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Úvodní stránka Typ studia: neznámý prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Kybernetika a Robotika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2021_BKYRBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
20
2021_BKYRBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
2021_BKYRH Humanitní předměty
0
2021_BKYRP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 106 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 19 předmětů
106
2021_BZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 126
Povinně volitelné předměty
2021_BKYRPV Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů (maximálně 18)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  3)
12
2021_BKYRLAB Povinně volitelné předměty programu - laboratoře V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
4
Minimální počet kreditů 16
Volitelné předměty
2021_BJKA Jazykové kurzy anglické
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
2021_BKYRVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 142
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 38
Celkový počet kreditů 180
Volitelné odborné předměty [2021_BKYRVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021607.html