Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2017/2018

Studijní plán Otevřená informatika - Software 2016

Studijní obor: Software
Studijní program: Otevřená informatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Software - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_BOIAPP Anglicky přednášené předměty V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 36)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
6
2015_BOIBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
20
2015_BOIBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
2015_BOIP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 102 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 17 předmětů
102
2015_BZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 128
Povinné předměty oboru
2015_BOIPO3 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
29
Minimální počet kreditů 29
Volitelné předměty
2015_BJKA Jazykové kurzy anglické
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
2015_BOIVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 157
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 23
Celkový počet kreditů 180
Volitelné odborné předměty [2015_BOIVOL]

~Student si může zvolit libovolný předmět bakalářského programu (EEM - Elektrotechnika, energetika a management, EK - Elektronika a komunikace, KYR - Kybernetika a robotika, OI - Otevřená informatika, SIT - Softwarové inženýrství a technologie), který není součástí jeho studijního plánu. Student si může vybrat s přihlédnutím k doporučení garanta oboru - https://oi.fel.cvut.cz/cs/volitelne-predmety-bakalarskeho-programu. Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 23. 2. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013414.html