Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Otevřená informatika - před rozřazením do specializací

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Otevřená informatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Otevřená informatika - průchod studiem před rozřazením do specializací
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_BOIAPP Anglicky přednášené předměty
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
2018_BOIBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
20
2018_BOIBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
2018_BOIH Humanitní předměty
0
2018_BOIP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 102 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 17 předmětů
102
2015_BZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 122
Volitelné předměty
2015_BJKA Jazykové kurzy anglické
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
2018_BOIVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 122
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 58
Celkový počet kreditů 180
Volitelné odborné předměty [2018_BOIVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 15. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018705.html