Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Otevřená informatika - Internet věcí 2018

Studijní specializace: Internet věcí katedra měření
Studijní program: Otevřená informatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Specializace Internet věcí - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_BOIAPP Anglicky přednášené předměty
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
2018_BOIBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
20
2018_BOIBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
2018_BOIP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 102 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 17 předmětů
102
2015_BZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 122
Povinné předměty zaměření
2018_BOIPS2 Povinně předměty specializace V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Volitelné předměty
2018_BOIH Humanitní předměty
0
2015_BJKA Jazykové kurzy anglické
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
2018_BOIVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 152
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 28
Celkový počet kreditů 180
Anglicky přednášené předměty [2018_BOIAPP]

~Studenti programu Otevřená informatika musí v bakalářském studiu projít alespoň jedním anglicky přednášeným povinným předmětem programu či oboru. Bližší podmínky jsou uvedeny na stránce https://oi.fel.cvut.cz/cs/bakalarsky-program (sekce Jazyková příprava). Níže je uveden seznam doporučených předmětů, kterými můžete tuto povinnost splnit. Pokud je česká varianta součástí vašeho povinného studijního plánu, pochopitelně vam anglická varianta nahradí tuto českou. Kromě uvedeného seznamu lze povinnost splnit zápisem anglicky přednášeného předmětu na zahraniční stáži (Erasmus, apod.). V obou výše uvedených případech bude povinnost v KOSu splněna automaticky. Poslední možností je splnit tuto povinnost na žádost jinak (předmět mimo seznam, bakalářská práce vedená zahraničním vedoucím, apod.).\\

Povinně předměty specializace [2018_BOIPS2]

Specializace - Internet věcí

Volitelné odborné předměty [2018_BOIVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018707.html