Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_VJZPB 3. ročník

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry. Zápis 15JCHDC podmíněn absolvováním předmětu 16UJRF2. Zápis předmětu 15ZRP je podmíněn absolvováním předmětů 15POBCH a 16ZDOZ1 a zápisem předmětu 15JCHDC.Předmět 16RAON navazuje na předměty 16ZRIZ, 16UJRF12, 16ZDOZ1.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16BPV1 Bakalářská práce 1
 
Předmět není vypsán
16BPV2 Bakalářská práce 2
 
Předmět není vypsán
16EXKV Exkurze
 
Z 2 1XT Předmět není vypsán
15JCHDC Jaderná chemie pro VJZ
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
01NME2 Numerické metody 2
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
01PRST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
16RAON Radiační ochrana
 
ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
01RMAF Rovnice matematické fyziky
 
česky Předmět není vypsán
14TEM Technická mechanika
 
Předmět není vypsán
15ZRP Základní radiochemické praktikum
 
KZ 2 2L Předmět není vypsán
17BPJZ Úvod do bezpečnosti jaderných zařízení
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16UVJZ Úvod do vyřazování jaderných zařízení z provozu
 
Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023626-BSPVJZP3.html