Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Exkurze

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16EXKV Z 2 1XT
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Vícedenní exkurze se zaměřuje na zvýšení dovedností při využití dekontaminačních metod, práce s legislativou a nakládání s odpady. Součástí exkurze bude návštěva některého z uložišť v ČR (Richard). Dekontaminační techniky budou studenti testovat ve speciální hale SÚJCHBO v.v.i., Kamenná-Milín. Vyřazování z provozu pracovišť po těžbě radioaktivního nerostu bude demonstrováno v o. z. TÚU, DIAMO s. p., Stráž pod Ralskem. Zde budou demonstrovány rovněž in situ měřící techniky, používané pro ověření sanačních prací, a jejich kalibrace. Ve spolupráci se SÚJB bude možné nahlédnout do práce havarijního střediska, ověřování vnitřních havarijních plánů a legislativního rámce řešení mimořádných událostí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Exkurze s poznáváním nakládání s odpady, dekontaminačních technik, monitorování radiační situace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Atomový zákon 263/2016 Sb. v platném znění

2.Vyhláška o monitorování radiační situace 360/2016Sb. v platném znění

3.Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie 377/2016Sb. v platném znění

Doporučená literatura:

4.IAEA TECHNICAL REPORTS SERIES No. 395. State of the Art Technology for Decontamination and Dismantling of Nuclear Facilities, Vienna, 1999

5.Technology Reference Guide for Radiological Contaminated Surfaces, EPA 402-R-06-003, Office of Air and Radiation, Washington, DC 20460, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6347306.html