Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_VJZPB 2. ročník

Předmět 16ZDOZ1 navazuje na předmět 16UJRF1.Zápis předmětu 15POBCH je podmíněn absolvováním předmětu 15OCH.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16DETE Detektory ionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
15FCHN1 Fyzikální chemie 1
 
Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
17JARE Jaderné reaktory
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
01ANB3 Matematická analýza B 3
 
česky Předmět není vypsán
01ANB4 Matematická analýza B 4
 
česky Předmět není vypsán
12NME1 Numerické metody
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
15POBCH Praktikum z obecné chemie
 
KZ 3 3L Předmět není vypsán
17TEK Technické kreslení
 
česky KZ 3 1+2 Předmět není vypsán
16ZRIZ Zdravotní rizika ionizujícího záření
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
16ZEX Základní experimenty v oblasti detekce záření
 
KZ 2 2L Předmět není vypsán
16ZDOZ1 Základy dozimetrie
 
Předmět není vypsán
18ZPRO Základy programování
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
16UJRF2 Úvod do jaderné a radiační fyziky 2
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023626-BSPVJZP2.html