Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_JIB RŽP 2. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ANB3 Matematická analýza B 3
 
česky Předmět není vypsán
01ANB4 Matematická analýza B 4
 
česky Předmět není vypsán
12NME1 Numerické metody
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
16PNZ Problematika neionizujícího záření
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16PSE Problémový seminář z dozimetrie
 
česky Předmět není vypsán
18PMTL Programování v MATLABu
 
česky KZ 4 4C Předmět není vypsán
02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
16ZRIZ Zdravotní rizika ionizujícího záření
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
16ZDOZ1 Základy dozimetrie
 
Předmět není vypsán
16ZDOZ2N Základy dozimetrie 2
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
16ZIVB Úvod do ekologie
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16UJRF2 Úvod do jaderné a radiační fyziky 2
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023625-BSPJIRZP2.html