Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_MIB MINF 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ALGE Algebra
 
Předmět není vypsán
01BPMI1 Bakalářská práce 1
 
česky Předmět není vypsán
01BPMI2 Bakalářská práce 2
 
česky Předmět není vypsán
01FKO Funkce komplexní proměnné
 
česky Předmět není vypsán
01NMA2 Numerická matematika 2
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
01PGR1 Počítačová grafika 1
 
česky Předmět není vypsán
01PGR2 Počítačová grafika 2
 
česky Předmět není vypsán
01PRST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
18PJ Programování v JAVĚ
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
01BASE Seminář k bakalářské práci
 
česky Předmět není vypsán
01TKO Teorie kódování
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
01ZAOS Základy operačních systémů
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023621-BSPMIMINF3.html