Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_JIB AFIZ 2. ročník

Předmět 02TEF1 lze absolvovat až po absolvování předmětu 02MECHZ.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ANB3 Matematická analýza B 3
 
česky Předmět není vypsán
01ANB4 Matematická analýza B 4
 
česky Předmět není vypsán
12NME1 Numerické metody
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
16PSE Problémový seminář z dozimetrie
 
česky Předmět není vypsán
02TEF1 Teoretická fyzika 1
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
02TSFA Termodynamika a statistická fyzika
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
16ZRIZ Zdravotní rizika ionizujícího záření
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
16ZDOZ1 Základy dozimetrie
 
Předmět není vypsán
16ZDOZ2N Základy dozimetrie 2
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
16ZIVB Úvod do ekologie
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
16UJRF2 Úvod do jaderné a radiační fyziky 2
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023611-BSPJIAFIZ2.html