Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

NMS P_FEN PF volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12KVEN Kvantová elektronika
 
česky Z,ZK 5 3+1 Předmět není vypsán
02QIC Kvantová informace a komunikace
 
anglicky Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
12KOP Kvantová optika
 
česky Z,ZK 5 3+1 Předmět není vypsán
12LPZ Laserové plazma jako zdroj záření a částic
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01MAL Matematická logika
 
česky Předmět není vypsán
01MMDY Matematické metody v dynamice tekutin 1
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
01MMNS Matematické modelování nelineárních systémů
 
česky ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
18MEMC Metoda Monte Carlo
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
12NOP Nelineární optika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
01NEUR1 Neuronové sítě a jejich aplikace 1
 
česky Předmět není vypsán
01NMDT Numerické metody v dynamice tekutin
 
Předmět není vypsán
18OOP Objektově orientované programování
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
12SFMC1 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12SFMC2 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12RFO Rentgenová fotonika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01SUP Startupový projekt
 
česky Předmět není vypsán
01SU1 Strojové učení 1
 
česky Předmět není vypsán
01TG Teorie grafů
 
česky Předmět není vypsán
01VAM Variační metody
 
česky ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2
 
česky Předmět není vypsán
01UMF Úvod do mainframe
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023602-NMSPFEPFV.html