Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Objektově orientované programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18OOP Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Náplň předmětu tvoří referáty studentů na zadaná témata zabývající se technologiemi používanými při vývoji programů.

Požadavky:

Znalost programovacího jazyka C++.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Objektové knihovny pro tvorbu aplikací pro Windows

2. Základy standardu COM

3. Základy standardu CORBA

4. Objektové modelování v jazyce UML

5. Návrhové vzory

6. Refaktoring

7. RMI

8. Webové služby

Cíle studia:

Znalosti:

Základy vybraných programovacích technologií založených na objektově orientovaném programování.

Schopnosti:

Aplikace probraných technologií při vývoji softwaru.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides: Design Patterns. Addison-Wesley 1994. ISBN 0-201-63361-2.

[2] Martin Fowler: Refaktoring. Grada 2004. ISBN 80-247-0299-1.

Doporučená literatura:

[3] J. Schmuller: Myslíme v jazyku UML. Praha, Grada 2001. ISBN 80-247-0029-8.

[4] A. Rofail, Y. Shohoud: Mastering COM and COM+. Sybex 2000. ISBN 0-7821-2348-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11369005.html