Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Fyzikální elektronika - Počítačová fyzika

Studijní program: Fyzikální elektronika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty specializace
NMSPFEPF1 NMS P_FEN PF 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
0
NMSPFEPF2 NMS P_FEN PF 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
NMSPFEPFV NMS P_FEN PF volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 120
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023602.html