Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

NMS P_IPLN volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11AND Aplikace neutronové difrakce
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11CHA Chemické aspekty pevných látek
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11DAN Difrakční analýza mechanických napětí
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11DMSX Difrakční metody strukturní biologie
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11FPPL Fázové přechody v PL
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11KO Kovové oxidy
 
česky ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
12KOP Kvantová optika
 
česky Z,ZK 5 3+1 Předmět není vypsán
11MAM Magnetické materiály
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11MONA Molekulární nanosystémy
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11NAMA Nanomateriály - příprava a vlastnosti
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11NMV Neutronografie v materiálovém výzkumu
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11PASD Praktické aspekty studia bodových defektů
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
11PMK1 Praktikum z makromolekulární krystalografie 1
 
česky KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
11PMK2 Praktikum z makromolekulární krystalografie 2
 
česky KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
11PAO Principy a aplikace optických sensorů
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11RTSW Programování úloh v realném čase
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11RSPL Rezonační spektroskopie pevných látek
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
11SEM Skenovací elektronová mikroskopie a metody mikrosvazkové analýzy
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11SMAM Smart materiály a jejich využití
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01SUP Startupový projekt
 
česky Předmět není vypsán
11SUPR Supravodivost a fyzika nízkých teplot
 
česky ZK 4 4 Předmět není vypsán
11PCPC Teorie a konstrukce fotovoltaických článků
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11VPSX Vybrané partie ze struktury pevných látek
 
Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023594-NMSPIPLV.html