Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
155DPRZ Dálkový průzkum Země česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155GPL2 Geometrické plány 2
Martin Tauchman, Zdeněk Valenta, Zdeněk Valenta 
česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
155KAT3 Kartografie 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
101MM4G Matematika 4G česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
155TGD3 Teoretická geodézie 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155UZPR Úvod do zpracování prostorových dat česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023268-NH20230001.html