Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teoretická geodézie 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155TGD3 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Holešovský
Přednášející:
Jan Holešovský
Cvičící:
Jan Holešovský
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Vektorový a skalární popis gravitačního pole. Vlastnosti gravitačního potenciálu a jeho derivací pro základní tělesa. Popis tíhového pole Země. Normální tíhové pole zemského tělesa. Aproximace tvaru Země jako geoidu nebo hladinového elipsoidu. Stokesovo a Moloděnského řešení tvaru Země. Důsledky těchto postupů pro geodézii (geoid, kvazigeoid, výšky). Konstrukce a modely (kvazi)geoidu. Fyzikální principy a technologie měření tíhového zrychlení.

Požadavky:

155TGD1

Zápočet - 5 úloh (1 měřická, 4 početní), splnění 3 testů během semestru.

Zkouška - písemná a ústní zkouška.

Osnova přednášek:

1. Newtonův gravitační zákon. Gravitační pole a jeho vektorový a skalární popis.

2. Vlastnosti gravitačního potenciálu a jeho derivací. Gravitační potenciál základních těles.

3. Aplikace vlastností gravitačního potenciálu a jeho derivací - přímá a obrácená gravimetrická úloha.

4. Gravitační potenciál Země. Kulové a sférické funkce. Stokesovy koeficienty sféricko-harmonického rozvoje gravitačního potenciálu Země.

5. Pole odstředivé síly zemské rotace. Tíhové pole Země, hladinové plochy. Brunsův teorém. Geoid. Časové změny tíhového pole Země.

6. Normální tíhové pole Země. Sféroidy, hladinový elipsoid. Normální tíhový potenciál, normální tíhové zrychlení. Geodetický referenční systém GRS80.

7. Anomální tíhové pole. Základní rovnice fyzikální geodézie. Stokesovo řešení tvaru Země.

8. Tíhové redukce a jejich vlastnosti.

9. Tížnicové odchylky na povrchu geoidu. Vening-Meineszova integrální rovnice.

10. Moloděnského řešení tvaru Země. Moloděnského normální výšky a ortometrické výšky. Kvazigeoid. Globální a lokální tvar (kvazi)geoidu. Modely (kvazi)geoidu.

11. Měření tíhového zrychlení - balistické a kyvadlové metody.

12. Měření tíhového zrychlení - relativní metody (statické a supravodivé). Tíhové soustavy.

Osnova cvičení:

1. Gravimetrické měření.

2. Gravitační pole homogenní koule.

3. Přímá a obrácená gravimetrická úloha.

4. Sférické funkce, Legendreovy přidružené funkce.

5. Normální tíhové pole, hladinové plochy.

6. Lokální geoid na území ČR.

7. Normální výšky.

Cíle studia:

Student se seznámí s popisem tíhového pole Země, s metodami určení tvaru Země (geoid, kvazigeoid) a s fyzikálně definovanými typy výšek. Osvojí si základní principy měření tíhového zrychlení (gravimetrická měření).

Studijní materiály:

Zeman A.: Fyzikální geodézie. ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04599-2.

Zeman A.: Fyzikální geodézie. Teorie výšek a výškové systémy. Doplňkové skriptum. ČVUT 2008. ISBN 80-01-02733-3.

Cimbálník M., A. Zeman, J. Kostelecký: Základy vyšší a fyzikální geodézie. ČVUT 2007. ISBN 978-80-01-03605-1.

Heiskanen W. A., H. Moritz: Physical geodesy. W. H. Freeman and Company 1967. ISBN 978-0716702337.

Hofmann-Wellenhof B., H. Moritz: Physical geodesy. Springer 2006. ISBN 978-3211335444.

Poznámka:
Další informace:
https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155TGD3_Teoretická_geodézie_3
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5635506.html