Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do zpracování prostorových dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155UZPR Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Lena Halounová, Martin Landa
Přednášející:
Martin Landa
Cvičící:
Linda Karlovská, Martin Landa, Ondřej Pešek
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na automatizované zpracování geoprostorových dat. Praktická cvičení jsou rozdělena na dvě části. V první části se pro zpracování dat používá skriptovací jazyk Python v kombinaci s knihovnami GeoPandas, Rasterio, Fiona a dalšími. Druhá část výuky je zaměřena na správu geoprostorových dat v objektově-relačních databázových systémech a jejich zpracování pomocí prostorového SQL. Volná návaznost na předměty Informatika 2 - Databázové systémy, Informatika 3 - Objektové programování, GIS1 a GIS2.

Požadavky:

Informatika 2

Osnova přednášek:

Odpovídá obsahu předmětu

Osnova cvičení:

Odpovídá obsahu předmětu

Cíle studia:

Cílem je seznámit se s prací s geoprostorovými daty pomocí jakyka Python & databázemi a dotazováním pomocí jazyka SQL.

Studijní materiály:

https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155UZPR

Poznámka:
Další informace:
https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155UZPR
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5636906.html