Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika

Studijní program: Geodézie a kartografie Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NH20230001 Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
26
NH20230002 Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 16 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
16
NH20230003 Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
12
Minimální počet kreditů 54
Povinně volitelné předměty
NH20230001_1 Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
NH20230002_1 Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
14
NH20230003_1 Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
18
Minimální počet kreditů 36
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NH20230004 Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120

platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023268.html