Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Povinné navazující KA

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
521EKL1K Ekologie I
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
520KA4 Krajinářská architektura IV
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
520KA5 Krajinářská architektura V
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
514KK1 Kulturní krajina I
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
519U4K Navrhování
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
520PRK1 Plánování regionů a krajiny I
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
521PRK2K Plánování regionů a krajiny II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
520PAMK Provádění a management KA
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
524PRES3K Provádění, řízení a ekonomie staveb 3
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
524PK Právo
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
513TEK Teorie krajinářské architektury
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
521UP1K Územní plánování I
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022527-POVINNE_NKA.html