Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Provádění, řízení a ekonomie staveb 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524PRES3K Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Investování, hodnocení investičních příležitostí, propočty ekonomické efektivnosti investičních projektů v činnosti architekta. Ekonomika území a územní rozvoj, trh nemovitostí; veřejné investice.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Analýza trhu. Tvorba podnikatelské strategie, podnikatelský projekt.

Podnikání v oblasti aktivit architekta, založení firmy. Řídící struktury a systém řízení projektových a inženýrských subjektů.

Projektová kancelář. Majetek podniku a jeho finanční zdroje. Pracovníci a náklady. rozhodování. Soukromé a veřejné zdroje.

Efektivnost investic.

Inženýring. Buildpass, posuzování staveb v LCC -. Facility management .

Certifikace LEED, BREEAM. Efekty z užívání stavby. Provoz na staveništi. BOZP. Koordinátor BOZP.

FIDIC. Inovační cyklus. Kontrola, audit. Rizika. Základy marketingu.

Spisový řád, archivace v projektové kanceláři.

Ekonomika v území, trh nemovitostí, oceňování pozemků a nemovitostí.

Vliv ekonomiky na prostorové uspořádání, teorie prostorové organizace měst a regionů, externality, zásahy do trhu nemovitostí.

Územní rozvoj, metody hodnocení ekonomické proveditelnosti rozvojových projektů v území.

Veřejné investice, jejich ekonomické posuzování.

Orientace absolventa fakulty v prostředí tržní ekonomiky.

Osnova cvičení:

Zadání seminární práce: Posouzení ekonomické proveditelnosti projektu

Zpracujte posouzení ekonomické proveditelnosti zadaného projektu - který splňuje následující kriteria:

-objekt - stavba musí mít alespoň tři funkce, které jsou v projektu jednoznačně vymezené

-projekt je celý nebo částečně určen ke komerčnímu pronájmu či prodeji

-projekt je jasně lokalizován na konkrétním pozemku

Cíle studia:

Vytvořit základ pro kvalitní profesní znalosti a dovednosti studentů architektury tak, aby vedle technických parametrů jejich budoucí tvorba splňovala ekonomickou efektivnost.

Studijní materiály:

Měšťanová D. - přednášky

Hanzal, P.: Ekonomie pro architekty, vydavatelství ČVUT Praha

Maier, K. - Řezáč, V.: Ekonomika území, vydavatelství ČVUT Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6679106.html