Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Courses that will certainly be open

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
21LTP1-E Air Law 1
 
anglicky KZ 3 3P+0C Předmět není vypsán
21LTP2-E Air Law 2
 
anglicky Z,ZK 3 3P+0C Předmět je vypsán
21EKL-E Air Transport Economy
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
21LDA1-E Aircraft 1
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
21LTA2-E Aircraft 2
 
anglicky Z,ZK 2 2P+1C Předmět je vypsán
21LCM-E Aircraft Engines anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
21LPTY-E Aircraft Operations
 
anglicky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
21VL-E Aircraft Performance
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
14AP-E Algorithm and Programming
 
anglicky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
21APL1-E Aviation English 1 for Professional Pilot
 
anglicky Z 3 0P+4C Předmět je vypsán
21APL2-E Aviation English 2 for Professional Pilot
 
anglicky Z,ZK 3 0P+4C Předmět není vypsán
21SBP-E Bachelor's Thesis Seminar
 
anglicky Z 1 0P+1C Předmět je vypsán
11CAL1-E Calculus 1
 
anglicky Z,ZK 7 2P+4C+22B Předmět je vypsán
11CAL2-E Calculus 2
 
anglicky Z,ZK 5 2P+3C Předmět není vypsán
15JZ1A Cizí jazyk - angličtina 1 česky Z 3 0P+4C+10B Předmět je vypsán
15JZ2A Cizí jazyk - angličtina 2 česky Předmět je vypsán
15JZ3F Cizí jazyk - francouzština 3 česky Z 3 0P+4C+10B Předmět je vypsán
15JZ4F Cizí jazyk - francouzština 4
 
česky Z,ZK 3 0P+4C+10B Předmět není vypsán
15JZ3I Cizí jazyk - italština 3
 
česky Z 3 0P+4C+10B Předmět je vypsán
15JZ4I Cizí jazyk - italština 4
 
česky Z,ZK 3 0P+4C+10B Předmět není vypsán
15JZ3N Cizí jazyk - němčina 3 česky Z 3 0P+4C+10B Předmět je vypsán
15JZ4N Cizí jazyk - němčina 4
 
česky Z,ZK 3 0P+4C+10B Předmět není vypsán
15JZ3R Cizí jazyk - ruština 3 česky Z 3 0P+4C+10B Předmět je vypsán
15JZ4R Cizí jazyk - ruština 4
 
česky Z,ZK 3 0P+4C+10B Předmět není vypsán
15JZ3S Cizí jazyk - španělština 3 česky Z 3 0P+4C+10B Předmět je vypsán
15JZ4S Cizí jazyk - španělština 4
 
česky Z,ZK 3 0P+4C+10B Předmět není vypsán
21KPSL-E Communication and Surveillance Systems in Aviation
 
anglicky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1PS-E Computer Simulations in Mechanics
 
anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11EMO-E Electromagnetic Field and Optics
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
21PML-E Flight Planning and Monitoring
 
anglicky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
21OBN-E General Navigation
 
anglicky ZK 5 4P+0C Předmět je vypsán
11GIE-E Geometry
 
anglicky KZ 3 2P+2C+12B Předmět je vypsán
21LCLT-E Human Factors in Aviation
 
anglicky ZK 3 3P+0C Předmět není vypsán
21SIFR-E IFR Communication
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
21PRJ1-E Instrumentation 1
 
anglicky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
21PRJ2-E Instrumentation 2
 
anglicky ZK 3 2P+0C ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
11LA-E Linear Algebra anglicky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
21MRG1-E Meteorology 1
 
anglicky KZ 3 2P+2C Předmět není vypsán
11MSP-E Modeling of Systems and Processes
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
21CON-E Navigation Calculations
 
anglicky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
21PKYL-E Operational Elements of Aviation
 
anglicky ZK 3 3P+0C Předmět není vypsán
21PPY1-E Operational Procedures 1
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
21PPY2-E Operational Procedures 2
 
anglicky ZK 4 3P+0C Předmět není vypsán
11FYZ-E Physics anglicky Z,ZK 5 2P+2C+18B Předmět je vypsán
21PRKP-E Practical Flight Planning
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
21ZKL1-E Principles of Flight 1
 
anglicky ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
21ZKL2-E Principles of Flight 2
 
anglicky ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
12PPOK Projektování pozemních komunikací
 
česky KZ 3 1P+2C+10B Předmět je vypsán
18PZP Pružnost a pevnost
 
česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
21RDN-E Radionavigation
 
anglicky Z,ZK 3 3P+1C Předmět je vypsán
18SAT Statika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C+14B Předmět není vypsán
11STAT-E Statistics
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
20SYSA Systémová analýza
 
česky Z,ZK 5 2P+2C+14B Předmět není vypsán
18TED Technická dokumentace
 
česky KZ 2 1P+1C+8B Předmět je vypsán
17TEDL Technologie dopravy a logistika
 
česky KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
17TGA Teorie grafů a její aplikace v dopravě česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
21TVFR-E Theory for VFR Training
 
anglicky Z,ZK 8 4P+4C Předmět je vypsán
21SVFR-E VFR Communication
 
anglicky Z 4 2P+1C Předmět je vypsán
21HAV-E Weight and Balance of Aircraft
 
anglicky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
12ZYDI Základy dopravního inženýrství
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
16UDOP Úvod do dopravních prostředků
 
česky Z 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
20UITS Úvod do inteligentních dopravních systémů česky Z,ZK 7 3P+2C+20B Předmět je vypsán
12ZTS Železniční tratě a stanice
 
česky Z,ZK 4 2P+2C+10B Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10370205-PRO-B-O.html