Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínská informatika - kombinované - nástup ke studiu 13/14 - 16/17, 17/18, 18/19, 19/20, 20/21

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika - kombinované

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBIALP Algoritmizace a programování
 
Z,ZK 5 8P+12C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17KBIDTA Desktop aplikace MS Office
 
KZ 3 4P+4C Z povinný předmět
17KBIIT Informační technologie
 
Z,ZK 3 8P Z povinný předmět
17KBILTR Lékařská terminologie
 
Z 1 4P Z povinný předmět
17KBILAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
Z,ZK 5 12P+12C Z povinný předmět
17KBILOG Logika
 
Z,ZK 4 8P+8L Z povinný předmět
17KBIPPZ Práce s programovými prostředky
 
KZ 3 8L Z povinný předmět
17KBITM1 Základy teoretické medicíny I
 
Z,ZK 3 12P Z povinný předmět
17KBIFY1 Fyzika I.
 
KZ 3 4P+8C Z povinně volitelný předmět
17KBISM Semináře z matematiky
 
KZ 3 4P+8S Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBIBS Biomedicínská statistika
 
Z,ZK 5 8P+12C L povinný předmět
17KBIDDS Data a datové struktury
 
Z,ZK 5 12P+8L L povinný předmět
17KBIITP Integrální počet
 
Z,ZK 5 12P+12C L povinný předmět
17KBIMTL Matlab
 
KZ 3 12C L povinný předmět
17KBIOPS Operační systémy
 
KZ 3 8P L povinný předmět
17KBITM2 Základy teoretické medicíny II
 
Z,ZK 3 8P L povinný předmět
17KBIZIZ Zdravotnické informační zdroje
 
Z,ZK 3 4P+4C L povinný předmět
17KBIAZI Aplikovaná zdravotnická informatika
 
KZ 3 4P+8C L povinně volitelný předmět
17KBIFY2 Fyzika II.
 
KZ 3 4P+8C L povinně volitelný předmět
17KBIMVP Metodologie výzkumné práce
 
KZ 3 4P+8C L povinně volitelný předmět
17KBINMP Návrh a management projektu
 
KZ 3 4P+8C L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBIJA3 Angličtina III.
 
KZ 4 16C Z povinný předmět
17KBIBIF Bioinformatika
 
KZ 4 8P+4C Z povinný předmět
17KBIDBS Databázové systémy
 
Z,ZK 3 8P+4C Z povinný předmět
17KBINIS Nemocniční informační systémy
 
Z,ZK 5 8P+8C Z povinný předmět
17KBIPJC Objektové programování v jazyce C#
 
Z,ZK 3 8P+12C Z povinný předmět
17KBIUSS Úvod do signálů a systémů
 
Z,ZK 5 8P+8C Z povinný předmět
17KBIPM1 Základy preklinické medicíny I
 
Z,ZK 3 8P Z povinný předmět
17KBILOD Lékařská a ošetřovatelská dokumentace
 
KZ 3 4P+8C Z povinně volitelný předmět
17KBIMZB Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase
 
KZ 3 4P+8L Z povinně volitelný předmět
17KBITEL Teoretická elektrotechnika
 
KZ 3 4P+8C Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBIMS Modelování a simulace
 
Z,ZK 5 12P+12C L povinný předmět
17KBIDPS Počítačové sítě
 
Z,ZK 5 12P+12C L povinný předmět
17KBITZT Teorie a praxe žurnalistické tvorby
 
Z,ZK 5 8P+4C L povinný předmět
17KBITWA Tvorba webových aplikací
 
KZ 3 12C L povinný předmět
17KBITPR Týmový projekt
 
KZ 6 16S L povinný předmět
17KBIPM2 Základy preklinické medicíny II
 
Z,ZK 3 12P L povinný předmět
17KBIFY3 Fyzika III.
 
KZ 3 4P+8C L povinně volitelný předmět
17KBIJV Java
 
KZ 3 4P+8C L povinně volitelný předmět
17KBIPPT Pokročilé programovací techniky
 
KZ 3 4P+8C L povinně volitelný předmět
17KBIPPP Práce s programovými prostředky (pokročilý)
 
KZ 3 4P+8L L povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBIBPD Bezpečnost přenosu a zpracování dat
 
Z,ZK 2 8P+4C Z povinný předmět
17KBIEUI Expertní systémy a umělá inteligence pro medicínu
 
Z,ZK 3 12P+4C Z povinný předmět
17KBIIPZ Implementace a podpora zdravotnických IS
 
Z,ZK 3 4P+4C Z povinný předmět
17KBISPR Semestrální projekt
 
KZ 5 16S Z povinný předmět
17KBIVAA Vícevrstvá aplikační architektura v biomedicíně
 
KZ 3 4P+8S Z povinný předmět
17KBIKO1 Základy klinických oborů I
 
Z,ZK 3 12P Z povinný předmět
17KBIZEL Základy využití e-learingu
 
Z,ZK 3 4P+4C Z povinný předmět
17KBIZOD Zpracování obrazových dat
 
Z,ZK 5 8P+8L Z povinný předmět
17KBIIAB Informační analýza biologických systémů a signálů
 
KZ 3 4P+8C Z povinně volitelný předmět
17KBIITH IT pro handicapované
 
KZ 3 4P+8L Z povinně volitelný předmět
17KBILPZ Lékařské přístroje a zařízení
 
KZ 3 4P+8C Z povinně volitelný předmět
17KBIMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
 
KZ 3 4P+8L Z povinně volitelný předmět
17KBIZS Zobrazovací systémy
 
KZ 3 4P+8C Z povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBIBP Bakalářská práce
 
Z 8 36L L povinný předmět
17KBIEHT eHealth a telemedicína
 
Z,ZK 5 8P+8C L povinný předmět
17KBILDT Laboratorní diagnostika a technika
 
Z,ZK 4 4P+4L L povinný předmět
17KBIVZP Metody vykazování zdravotní péče
 
KZ 2 4P L povinný předmět
17KBIPAB Právo a bezpečnost IT
 
KZ 4 8P+4C L povinný předmět
17KBIRBL Robotika v lékařství
 
KZ 2 4P+8L L povinný předmět
17KBIKO2 Základy klinických oborů II
 
Z,ZK 2 12P L povinný předmět
17KBIEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
KZ 3 4P+8S L povinně volitelný předmět
17KBIGZS Geneze a zpracování biologických signálů
 
KZ 3 4P+8L L povinně volitelný předmět
17KBISRK Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních
 
KZ 3 4P+8S L povinně volitelný předmět
17KBIZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
KZ 3 4P+8S L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod30037406.html