Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

IT pro handicapované

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBIITH KZ 3 4P+8L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět se zabývá způsoby a prostředky zpřístupnění IT technologie (web, psaní emailů, programování, atd.) zdravotně handicapovaným osobám, kterým je vzhledem k jejich postižení klasický způsob odepřen (pomocí klávesnice, myši apod). Součástí předmětu jsou popisy různých možností řešení rozhraní člověk-stroj, které zdravotní handicap stírají. Metodologie návrhu rozhraní člověk stroj dle postižení, návrh software a hardware rozhraní využívající jako řídící veličinu vhodné projevy lidského těla, nahrazující projevy, které jsou vzhledem k postižení nedostupné. Využití embeded systémů, jejich programování a využití včetně senzorů a aktuátorů pro konstrukci rozhraní, zpřístupňující IT technologie nebo ovládání a řízení podpůrných systémů pro postižené, např. řízení pohybu invalidního vozíku, ovládání polohovatelného lůžka, ovládání myši u PC bez použití rukou, ovládání externí ruky u invalidního vozíku atd.

Požadavky:

Absolvování všech cvičení (maximálně 3 omluvené absence) a úspěšné zvládnutí závěrečného testu (minimálně 50 bodů ze 100).

Osnova přednášek:

1.Úvod do asistivních technologií. Zdravotně hendikepovaní a asistivní technologie. Příklady, historie, dostupné technologie.

2.Využití senzorů a aktuátorů pro konstrukci rozhraní člověk-stroj.

3.Předzpracování a využití signálů pro úlohy řízení pohybu invalidního vozíku, pro ovládání polohovatelného lůžka, pro ovládání myši u PC bez použití rukou a ovládání externí ruky u invalidního vozíku.

4.Využití embeded systémů, jejich programování a algoritmizace.

5.Alternativní komunikační systémy pro hendikepované.

6.Umělá inteligence a assistivní technologie.

Osnova cvičení:

1.Snímání a úprava biologických signálů (EOG, EMG) vhodných pro konstruování rozhraní člověk-stroj. BIOPAC

2.Analýza, předzpracování a úprava signálů v prostředí Matlab.

3.Komunikační rozhraní PC.

4.Řízení kinematického řetězce a myši pomocí EMG a EOG signálů.

5.Základní algoritmy rozpoznávání řeči (Matlab)

6.Základní algoritmy rozpoznávání obrazu (Matlab)

7.Neuronové sítě a fuzzy logické systémy v úlohách řízení a rozpoznávání.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s využitím IT technologie pro zdravotně handicapované, kterým je vzhledem k jejich postižení klasický způsob odepřen.

Studijní materiály:

[1] Špinar David: Tvoříme přístupné webové stránky; ZONER Press, 2004, ISBN 80-86815-11-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2801606.html