Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Metody vykazování zdravotní péče

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBIVZP KZ 2 4P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Seznámení se základními principy obecných systémů úhrad zdravotní péče. Systém úhrady zdravotní péče v ČR. Legislativní podklady k úhradám zdravotní péče v ČR. Způsoby regulací úhrad péče. Metodika vykazování zdravotní péče. Podpůrné výpočetní systémy vykazování péče. Výkonová úhrada, paušální úhrada, kapitační platba, platba za diagnosu. Vykazování a úhrada zvlášť nákladných položek. Předepisování léčivých prostředků a pomůcek a jejich úhrada.Způsoby předávání dat do ZP. Revize vyúčtování zdravotní péče, revizní pracovníci ZP. Zdravotní pojišťovny v ČR. Systém regresních náhrad. Zdravotnická dokumentace.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet,

Písemný test s 20-ti otázkami,

pro zápočet 50% správných odpovědí,

pro složení zkoušky 70-100%.

upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod, seznámení s problematikou, vymezení předmětu, systémy úhrad zdravotní péče

2. týden Systém úhrad zdravotní péče v ČR, zdravotní pojišťovny, platné předpisy

3. týden Výkonový systém úhrad, paušální systém úhrad, systém platby za diagnózu (DRG)

4. týden Vlastní vykazování zdravotní péče - metodika

5. týden Systémy sběru dat ve zdravotnickém zařízení pro

vykazování péče

6. týden Podpůrné výpočetní systémy pro vykazování péče

7. týden Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami

8. týden Vedení zdravotnické dokumentace z pohledu

vykazování péče

9. týden Revizní činnost zdravotních pojišťoven

10.týden Regresní řízení, hlášení, zodpovědnost

11.týden Seznam výkonů, jeho změny, dohodovací řízení

12.týden Vlastní vykazování zdravotní péče v různých

segmentech

13.týden Závěr - shrnutí problematiky

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Zvládnutí základů

- systému úhrad zdravotní péče

- zdravotního pojištění v ČR

- vztahů se zdravotními pojišťovnami

- vykazování zdravotní péče

Studijní materiály:

Metodika pořizování a předávání dokladů VZP - www.VZP.cz

Zákon O zdravotním pojištění v platném znění

Definiční manuál DRG , DRG alfa ( NRC)

Aktuální metodiky vykazování zdravotní péče

Seznam zdravotních výkonů v platném znění,

Kalkulační listy zdravotních výkonů

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2802506.html