Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Games and reinforcement learning

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-GLR Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

The field of reinforcement learning is very hot recently, because of advances in deep learning, recurrent neural networks and general artificial intelligence. This course is intended to give you both theoretical and practical background so you can participate in related research activities.

Presented in English.

Požadavky:

BI-ZUM - Introduction to artificial intelligence

Osnova přednášek:

Algorithmic game theory

1. Sealed-bid combinatorial auctions

2. Iterative combinatorial auctions

3. Stable matching

4. Congestion games. Selfish routing and the price of anarchy

5. Potential games. Network cost-sharing games

6. Best response dynamics. No-regret dynamics.

Introduction to Reinforcement Learning

7. Multiarmed Bandit Algorithms.

8. Finite Markov Decision Processes

9. Dynamic Programming

10. Montecarlo methods

11. Temporal-Difference learning

12. Multi-step bootstrapping

13. Planning and learning with tabular methods

Osnova cvičení:

Algorithmic game theory

1. Mechanism design basics. Auctions of physical goods.

2. Sponsored search auctions (online advertising).

3. Congestion games. Selfish routing and the price of anarchy

4. Traffic assignment in networks.

5. Best response dynamics. No-regret dynamics.

6. Rock, paper, scissors.

Introduction to Reinforcement Learning

7. Multiarmed Bandit Algorithms.

8. Markov chains and MDP's.

9. Algorithms: Q-learning, TD

10. Playing tic-tac-toe, checkers.

11. Tensorflow introduction.

12. Case studies: TD-gammon, Atari games, Go playing.

13. OpenAI Gym. Policy gradient algorithm.

Cíle studia:

Teach theoretical and practical aspects of the game theory and reinforcement learning.

Studijní materiály:

Reinforcement Learning: An introduction, Sutton and Barto, 2nd edition draft, 2017.

Algorithmic Game Theory, Roughgarden, Tardos, Vazirani and Nisan, 2007.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-GLR/

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6299506.html