Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Study plan for Ukrainian refugees

Studijní obor: Nespecifikovaný/á obor/specializace studia - Unspecified Branch/Specialisation of Study
Studijní program: Úvodní stránka Typ studia: neznámý
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIE-PP-UKR Compulsory bachelor courses for Ukrainian refugees V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů (maximálně 23)
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
15
Minimální počet kreditů 15
Volitelné předměty
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021
0
BIE-V.21 Purely Elective Bachelor Courses, Version 2021
0
NIE-V.21 Purely Elective Master Courses, Version 2021
0
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 15
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 15
Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 [BI-V.2021]

Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

Purely Elective Bachelor Courses, Version 2021 [BIE-V.21]

Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 [NI-V.2021]

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu/oboru/zaměření nebo povinně volitelný předmět. Předměty této skupiny, které student absolvoval v bakalářském studiu na ČVUT, nelze znovu absolvovat v magisterském studiu.

Purely Elective Master Courses, Version 2021 [NIE-V.21]

In addition to courses from this group, students can enroll in courses from the group „Elective vocational courses for this specialization“. Courses of this group that a student has completed in the bachelor study at CTU cannot be re-completed.

Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022508.html