Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Master Specialization Digital Business Engineering, 2023

Studijní program: Informatics Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Master Specialization Digital Business Engineering, 2023
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NIE-DBE-PP.23 Compulsory Courses of Master Study Program for Students of Specialization Dig. Business Engineerng V této skupině musíte získat 56 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
56
Minimální počet kreditů 56
Povinné předměty specializace
NIE-DBE-PS.23 Compulsory Courses of Master Study Specialisation Digital Business Engineering V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Volitelné předměty oboru/specializace
NIE-DBE-VO.23 Elective Vocational Courses for Master Specializations Except Digital Bussiness Engineering
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
NIE-DBE-PVA.23 Compulsory Elective Courses for Master DBE Specialization A - Normalized Systems Theory V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 9)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
NIE-DBE-PVB.23 Compulsory Elective Courses for Master Double degree Specialization DBE B - Engineering and Ethics V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
3
NIE-DBE-PV1.23 Compulsory Elective Courses for Master Specialization DBE - Modern Technology V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 25)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  5)
5
NIE-DBE-PVC.23 Compulsory Elective Courses for Master Specialization DBE C - Master Project V této skupině musíte získat alespoň 7 kreditů (maximálně 16)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
7
Minimální počet kreditů 20
Volitelné předměty
NIE-DBE-V-ANT Elective courses from University of Antverpen
0
NIE-V.21 Purely Elective Master Courses, Version 2021
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 106
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 14
Celkový počet kreditů 120
Compulsory Elective Courses for Master Specialization DBE C - Master Project [NIE-DBE-PVC.23]

A FIT student who wants to complete two programs and obtain two degrees (Duble Degree DBE) must enroll in addition to the DA-IPR course (instead of NIE-MPR) enrolled in two other courses at the University of Anwerp: - Engineering & design science methodologies - Empirical research in MIS

Elective courses from University of Antverpen [NIE-DBE-V-ANT]

Any courses offered by the University of Antwerpen during stay there

Elective Vocational Courses for Master Specializations Except Digital Bussiness Engineering [NIE-DBE-VO.23]

All compulsory courses of specializations with the exception of this specialization

Purely Elective Master Courses, Version 2021 [NIE-V.21]

In addition to courses from this group, students can enroll in courses from the group „Elective vocational courses for this specialization“. Courses of this group that a student has completed in the bachelor study at CTU cannot be re-completed.

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023669.html