Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Mgr. program, pro fázi studia bez specializace, ver. pro roky 2020 a vyšší

Studijní program: Informatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Mgr. program, pro fázi studia bez specializace, 2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NI-PP.2020 Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze 2020 V této skupině musíte získat 63 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
63
Minimální počet kreditů 63
Povinné předměty specializace
NI-PRO-NPVS.20 Profilující předměty specializace Návrh a programování vestavných systémů, verze 2020
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty oboru/specializace
NI-PRO-SP.20 Volitelné odborné předměty magisterské specializace Systémové programování, verze 2020
0
NI-PRO-MI.20 Volitelné odborné předměty pro magisterskou specializaci Manažerská informatika, verze 2020
0
NI-PRO-PSS.20 Volitelné odborné předměty pro magisterskou specializaci Počítačové systémy a sítě, verze 2020
0
NI-PRO-SI.20 Volitelné odborné předměty pro magisterskou specializaci Softwarové inženýrství, verze 2020
0
NI-PRO-TI.20 Volitelné odborné předměty pro magisterskou specializaci Teoretická informatika, verze 2020
0
NI-PRO.20 Vyberte si (zatím jako volitelné) profilující předměty pro některou specializaci, verze 2020 V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
35
NI-PRO-PB.20 Volitelné odborné předměty pro magisterskou specializaci Počítačová bezpečnost, verze 2020
0
Minimální počet kreditů 35
Volitelné předměty
NI-PRO-ZI.20 Volitelné odborné předměty pro magisterskou specializaci Znalostní inženýrství, verze 2020
0
NI-PRO-WI.20 Volitelné odborné předměty pro specializaci Webové inženýrství, v.2020, in Czech
0
NI-V.2021 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 98
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 120

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byly přijaty ke studiu od akademického roku 2020/2021 do prezenční formy studia magisterského programu. . Garant: prof. Ing. Jan Holub, PhD., email: jan.holub@fit.cvut.cz

Volitelné odborné předměty pro magisterskou specializaci Manažerská informatika, verze 2020 [NI-PRO-MI.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Volitelné odborné předměty pro magisterskou specializaci Počítačová bezpečnost, verze 2020 [NI-PRO-PB.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Volitelné odborné předměty pro magisterskou specializaci Počítačové systémy a sítě, verze 2020 [NI-PRO-PSS.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Volitelné odborné předměty pro magisterskou specializaci Softwarové inženýrství, verze 2020 [NI-PRO-SI.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Volitelné odborné předměty magisterské specializace Systémové programování, verze 2020 [NI-PRO-SP.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Volitelné odborné předměty pro magisterskou specializaci Teoretická informatika, verze 2020 [NI-PRO-TI.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Volitelné odborné předměty pro specializaci Webové inženýrství, v.2020, in Czech [NI-PRO-WI.20]

Povinné předměty všech specializací s výjimkou této specializace.

Volitelné odborné předměty pro magisterskou specializaci Znalostní inženýrství, verze 2020 [NI-PRO-ZI.20]

Povinné předměty všech specializací s výjimkou této specializace.

Vyberte si (zatím jako volitelné) profilující předměty pro některou specializaci, verze 2020 [NI-PRO.20]

Vyberte si profilující předměty některé specializace svého studijního plánu

Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 [NI-V.2021]

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu/oboru/zaměření nebo povinně volitelný předmět. Předměty této skupiny, které student absolvoval v bakalářském studiu na ČVUT, nelze znovu absolvovat v magisterském studiu.

Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020487.html