Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Virtualizace a cloud computing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-VCC Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti získají znalosti architektur velkých počítačových systémů, které jsou používány v datových centrech a počítačové infrastruktuře firem a organizací. Seznámí se s virtualizačními principy, nástroji a technologiemi, které slouží k usnadnění a automatizaci konfigurování, testování a monitorování a k efektivnímu provozování a optimalizování výkonnových parametrů moderních počítačových systémů. Teoreticky i prakticky se seznámí s kontejnerizací jako nejúčinnější dnešní technologií pro správu složitých počítačových systémů a s konkrétními technologiemi cloud systémů. Závěrem poznají principy a získají praktické dovednosti ve využívání moderních integračních a vývojových nástrojů (Continuous integration and development).

Požadavky:

Nejsou vyžadovány žádné vstupní znalosti.

Osnova přednášek:

1. Architektury serverů a distribuovaných výpočetních systémů.

2. Principy virtualizace.

3. Virtualizace procesoru, paměti, disku, sítě.

4. IaaS: principy, OpenStack.

5. IaaS: pokročilé služby a vyvažování výpočetní zátěže.

6. Škálovatelná disková úložiště pro cloud a NoSQL databáze.

7. Virtualizace počítačových siti.

8. Kontejnerizace: principy, plánovače, alokátory, jmenné prostory, právové systémy, systemové kontejnery. Docker a distribuce SW.

9. Kontejnerizace: orchestrační nástroje.

10. Kontejnerizace: šablonovací systémy (Kubernetes).

11. PaaS: principy, OpenShift, architektura Cloud Foundry.

12. CI/CD: principy (Gitlab, Jira, Jenkins).

13. CI/CD: sestavování kontejnerů a best practices.

Osnova cvičení:

1. Virtualizace, přístup k infrastruktuře, VMware a KVM.

2. IaaS: veřejné cloudy, práce s cloudem v roli uživatele

3. IaaS: nasazení OpenStack, práce s cloudem v roli administrátora. Zadání 1.semestrální práce.

4. Virtuální sítě v OpenStack. Zadání 2.semestrální práce.

5. Systémová kontejnerizace, Docker. Zadání 3. semestrální práce.

6. Kontejnerová orchestrace: Kubernetes, PaaS.

Cíle studia:

Poskytnout studentům základní přehled principů, konceptů a technologií používaných v oblasti cloud computingu.

Studijní materiály:

1. Marinescu, D. C. : Cloud Computing: Theory and Practice (2nd Edition). Morgan Kaufmann, 2017. ISBN 978-0-128-12811-4.

2. Bugnion, E. - Nieh, J. - Tsafrir, D. : Hardware and Software Support for Virtualization. Morgan & Claypool Publishers, 2017. ISBN 1627056939.

3. Rafaels, R. : Cloud Computing (2nd Edition). CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018. ISBN 1986726282.

4. San Murugesan, S. - Bojanova, I. (eds.) : Encyclopedia of Cloud Computing. Wiley, 2016. ISBN 978-1-118-82197-8.

Poznámka:

Tento předmět obsahově navazuje na bakalářský předmět Architektury počítačových systémů

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/NI-VCC
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6071906.html