Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Otevřené elektronické systémy

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Otevřené elektronické systémy Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Otevřené elektronické systémy - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BOESBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů (maximálně 144)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
9
BOESBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BOESP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 73 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
73
BOESZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 82
Povinné předměty oboru
BOESPO Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 91 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 18 předmětů
91
Minimální počet kreditů 91
Volitelné předměty
BOESHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 134)
8
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
BOESVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 181
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -1
Celkový počet kreditů 180
Volitelné odborné předměty [BOESVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30005719.html