Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Softwarové inženýrství a technologie

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Softwarové inženýrství a technologie Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Softwarové inženýrství a technologie
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BSITBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
20
BSITBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BSITBBE2 Bezpečnost bakalářské etapy 2
0
BSITMP1 Povinné předměty programu 1.ročník V této skupině musíte získat 60 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
60
BSITMP23 Povinné předměty programu 2. a 3.ročník V této skupině musíte získat 64 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 13 předmětů
64
BSITPRO Projekt V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
BSITECTSZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 150
Povinně volitelné předměty
BSITMPV Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 78)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
20
Minimální počet kreditů 20
Volitelné předměty
BSITHJKTV Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova
0
BSITMPV4 Povinně volitelné předměty - zaměření Informační systémy a podnikání
0
BSITMPV1 Povinně volitelné předměty - zaměření Multimediální technologie
0
BSITMPV2 Povinně volitelné předměty - zaměření Programátor/architekt webových aplikací
0
BSITMPV3 Povinně volitelné předměty - zaměření Siťový specialista
0
BSTMVOLSI Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 170
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 180
Povinně volitelné předměty - zaměření Multimediální technologie [BSITMPV1]

Zaměření: Multimediální technologie

Povinně volitelné předměty - zaměření Programátor/architekt webových aplikací [BSITMPV2]

Zaměření: Programátor/architekt webových aplikací

Povinně volitelné předměty - zaměření Siťový specialista [BSITMPV3]

Zaměření: Siťový specialista

Povinně volitelné předměty - zaměření Informační systémy a podnikání [BSITMPV4]

Zaměření: Informační systémy a podnikání

Volitelné předměty [BSTMVOLSI]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30007918.html