Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Cross-cultural Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16E0102 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět U16E0102 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-CCMN-01 (vztah je symetrický)
Předmět U16E0102 může být splněn v zastoupení předmětem 32BE-P-CCMN-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Řízení kulturní rozmanitosti je v dnešním globalizovaném světě a podnikání napříč zeměmi zásadní. Křížová kultura je interakce lidí z různých prostředí ve světě podnikání. Znalost mezikulturních rozdílů a jejich praktické využití zvyšuje efektivitu interakce mezi představiteli různých národních kultur a lze je považovat za jednu ze základních kompetencí úspěšného manažera v globálním prostředí. Kurz je otevřen studentům všech oborů, kteří hledají hlubší znalosti o tom, jak kultura utváří manažerské postupy v mezinárodních společnostech, stejně jako kulturní orientace jednotlivých manažerů a členů organizací.

Požadavky:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

- porozumět důsledkům globalizace podnikání pro efektivní řízení se zvláštním zaměřením na kulturní prostředí mezinárodního podnikání;

- porozumět pojmu kultura, teoriím a dimenzím kultury;

- být schopen měřit kulturu a kulturní rozdíly

- aplikovat kulturní modely a rámce podnikání v různých zemích;

- správně interpretovat chování, postoje a komunikační styly lidí z různých kultur;

- efektivně vyjednávat na mezikulturních a mezinárodních rozhodovacích setkáních a procesech;

- využívat sociální a multikulturní rozdíly k řešení problémů ve své profesní a společenské činnosti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Náčrt cvičení

Cvičení1. Výběr témat pro prezentace ve dvojicích; Budování týmu pro analýzu případové studie. 1. Hra rolí a diskuse: „Pro a proti globalizaci. Procesy globalizace a lokalizace“.

Cvičení 2. Studenti (práce ve dvojicích) Krátká powerpointová prezentace dle zadaných témat.

Cvičení 3. Hodina -diskuze „Co je to globální manažer“ (podle uvedených článků a písemné eseje)

Cvičení 4. Kulturní dimenze. Koncepty Geerta Hofstedeho (diskuze, mini případová analýza, praktická cvičení)

Cvičení 5. Kulturní dimenze. Koncepty Trompenaarse, Lewise, Halla (diskuze, mini případová analýza, praktická cvičení).

Cvičení 6. Studenti (práce ve dvojicích) Krátká powerpointová prezentace dle zadaných témat.

Cvičení7. Kulturní šok. Etnocentrismus. Stereotypy. (analýza minipřípadové studie, hra rolí, diskuse ve třídě)

Cvičení 8. Mezikulturní komunikace a obchodní vyjednávání mezi zástupci různých zemí/kultur.

Praxe 9. Hlavní PPP pro studenty: ZEMĚ, PODNIKÁNÍ, KULTURA ROZMĚRY, VYJEDNÁVÁNÍ (MPPP)

Cvičení 10. Minitesty ve třídě (verbální a neverbální komunikace; obchodní komunikace, co dělat a co nedělat při obchodním jednání se zástupci různých kultur/zemí. Hlavní PPP studentů: ZEMĚ, PODNIKÁNÍ, KULTURA ROZMĚRY, NEGOTIATIONS (MPPP) (příprava domácích úkolů dle podrobných požadavků a vybraných zemí, prezentace ve dvojicích ve třídě).

Cvičení 11. Strategie řízení napříč zeměmi. Mini případová analýza, diskuse dle podkladů učitele. Diskuze u kulatého stolu: « Co je to glokalizace? »

Cvičení 12. Analýza případové studie (týmová práce - cca 5-6 studentů v týmu; případové studie předem zadává vyučující)

Závěrečný úkol (Závěrečný test – může být ve třídě nebo přes Moodle online).

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty s kulturou jako hlavní silou v mezinárodním podnikání a porozumět tomu, jak úspěšně řídit a podnikat v měnících se mezikulturních prostředích, aplikujících kulturní modely a rámce podnikání v různých zemích.

Studijní materiály:

RQ:BOČÁNKOVÁ, Intercultural communication: typical features of the Czech, British, American, Japanese, Chinese, and Arab cultures. Oeconomica,2015

RQ:MARIE-JOËLLE BROWAEYS & ROGER PRICE«Understanding Cross-Cultural Management» (second edition)LondonFT/Prentice Hall2017ISBN-13: 978-0273732952

RQ:DERESKY, H.International management: managing across culturesUpper SaddlePearson20200-13-196858-0

RETROMPENAARS, F.Riding the waves of culture: Understanding Cultural Diversity in Business(second edition)LondonNicholas Brealey Publishing Ltd2010ISBN 1-85788-176-1

RE: HOFSTEDE, GEERT; HOFSTEDE, GERT JAN”Cultures, and Organizations – Software

of the Mind”. (third edition)LondonMcGraw Hill Professional,2010ISBN: 978-0-07-177015-6

RE: LEWIS, RICHARD.When Cultures Collide: Leading Across Cultures (third edition)Boston-London Nicholas Brealey Publishing LtdISBN: 978-1904838029

* RQ – requiredRE – recommended

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5147906.html