Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Cross-cultural Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BE-P-CCMN-01 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět 32BE-P-CCMN-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U16E0102 (vztah je symetrický)
Předmět 32BE-P-CCMN-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U16E0102
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Řízení kulturní rozmanitosti je v dnešním globalizovaném světě a podnikání napříč zeměmi zásadní. Křížová kultura je interakce lidí z různých prostředí ve světě podnikání. Znalost mezikulturních rozdílů a jejich praktické využití zvyšuje efektivitu interakce mezi představiteli různých národních kultur a lze je považovat za jednu ze základních kompetencí úspěšného manažera v globálním prostředí. Kurz je otevřen studentům všech oborů, kteří hledají hlubší znalosti o tom, jak kultura utváří manažerské postupy v mezinárodních společnostech, stejně jako kulturní orientace jednotlivých manažerů a členů organizací.

Požadavky:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

- porozumět důsledkům globalizace podnikání pro efektivní řízení se zvláštním zaměřením na kulturní prostředí mezinárodního podnikání;

- porozumět pojmu kultura, teoriím a dimenzím kultury;

- být schopen měřit kulturu a kulturní rozdíly

- aplikovat kulturní modely a rámce podnikání v různých zemích;

- správně interpretovat chování, postoje a komunikační styly lidí z různých kultur;

- efektivně vyjednávat na mezikulturních a mezinárodních rozhodovacích setkáních a procesech;

- využívat sociální a multikulturní rozdíly k řešení problémů ve své profesní a společenské činnosti.

Osnova přednášek:

1. Úvod do mezikulturního (interkulturního, transkulturního) managementu. Globální prostředí a globalizace podnikání.

2. „Kultura“, její definice a charakteristika. Kulturní faktory a specifika, jejich vliv na různé aspekty podnikání. Kulturní rozdíly po celém světě. Hofstedeho kulturní paradigma.

3. Dimenze kultury. Lewis, Trompenaars a Hall: koncepty a přístupy. Vznikající mezikulturní teorie a perspektivy.

4. Rozvoj mezikulturních kompetencí. Dějiny mezikulturní kompetence. Pochopení fenoménů kulturního šoku, etnocentrismu, stereotypů. Diskriminace a boj proti ní. Mezikulturní kompetence a mezinárodní obchod.

5. Principy efektivní komunikace. Styly komunikace. Verbální a neverbální jazyk. Různorodost jazyků a World English.

6. Konflikt jako výzva. Principy efektivního vyjednávání. Styly vyjednávání. Řešení konfliktů v kontextu kultur.

7. Strategie řízení napříč zeměmi (etnocentrická, polycentrická, regiocentrická a geocentrická predispozice mezinárodních firem podnikajících). Co je to „glokalizace? »

8. Vliv kultury na mezinárodní marketingová rozhodnutí. Spotřebitelské chování. Reklama.

9. Rozdíly ve stylu řízení v jednotlivých částech světa. Koordinace, komunikace a zacházení s časem.

10. Diverzita v oblasti HRM, řízení kreativity v kontextu skupiny a týmu. Styly vedení po celém světě k vybudování efektivního týmu. Etiketa a protokol.

11. Corporate culture. Příklady. Etické obchodní strategie a společenská odpovědnost. Business vs(?) hodnoty.

12. Stát se globálním manažerem. Trendy v mezikulturním managementu, technologický rozvoj, virtuální týmy.

13. Závěrečný test.

Osnova cvičení:

Hry rolí (konfliktní situace z oblasti obchodu a řízení vytvářené studenty) k jednotlivým tématům přednášek - každou hodinu.

Rozbory textů Hofstedeho, Trompenaarse, Halla a dalších.

Skupinová práce: dialogy studentů odlišných kultur.

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty s kulturou jako hlavní silou v podnikání a organizování. Kurz sleduje mezinárodní i obecně mezilidskou komunikaci.

Studijní materiály:

materiály v Teams a Moodle

Recommended:

TROMPENAARS, F.Riding the waves of culture: Understanding Cultural Diversity in Business(second edition)LondonNicholas Brealey Publishing Ltd2010ISBN 1-85788-176-1

HOFSTEDE, GEERT; HOFSTEDE, GERT JAN”Cultures, and Organizations – Software

of the Mind”. (third edition)LondonMcGraw Hill Professional,2010ISBN: 978-0-07-177015-6

MARIE-JOËLLE BROWAEYS & ROGER PRICE«Understanding Cross-Cultural Management» (second edition)LondonFT/Prentice Hall2017ISBN-13: 978-0273732952

DERESKY, H.International management: managing across culturesUpper SaddlePearson20200-13-196858-0

LEWIS, RICHARD.When Cultures Collide: Leading Across Cultures (third edition)Boston-London Nicholas Brealey Publishing LtdISBN: 978-1904838029

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7506606.html