Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán B-EK-prez.forma od 15/16

Studijní program: Ekonomika a management Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
6.S. BEK-P OD 17/18 BEK povinné předměty 6.s. od 17/18 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
1.S.BEK-P OD 15/16 1.s.BEK-od 15/16 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
30
2.S.BEK-P OD 15/16 2.s.BEK-od 15/16 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
30
3.S.BEK-P OD 16/17 3.s.BEK od 16/17 prezenční forma V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
26
4.S.BEK-P OD 16/17 4.s.BEK od 16/17 prezenční forma V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
24
5.S.BEK-P OD 17/18 5.s.BEK od 17/18 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 146
Povinně volitelné předměty
PVP-BEK 6.S.OD17/18 BEK PVP 6. semestr od 17/18 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty ( maximálně  8)
24
PVP-B-EK 5.S.OD17/18 PVP-B-EK 5. semestr od 17/18 prezenční forma
0
Minimální počet kreditů 24
Jazyky
3.S.BEK-JAZ.OD 16/17 3.s.BEK-cizí jazyk od 16/17 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
4
4.S.BEK-JAZ.OD 16/17 4.s.BEK-cizí jazyk od 16/17 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
6
Minimální počet kreditů 10
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30012705.html