Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kvantová fyzika a optoelektronika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
623Y1KO KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Základy kvantové fyziky. Aplikace kvantové fyziky v praxi. Optoelektronika. Výroba optoelektronických součástek.

Požadavky:

klasická fyzika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poznat interakce elektromagnetického záření s látkou, konstrukce laseru, LED a detektorů, základy optoelektroniky, základy výroby optoelektronických součástek, heterostruktury a základy optických počítačů.

Studijní materiály:

M. Macháček: Encyklopedie fyziky. ISBN 978-80-204-0237-3

Jiří Formánek: Úvod do kvantové teorie I., II. ISBN 80-200-1176-5

H. A. Bachor, T. C. Ralph: A Guide to Experiments in Quantum Optics, Wiley-VCH, Weinheim, 2004

J. Procházka: Zápisy z přednášek na oboru kvantová optika + optoelektronika na MFF UK 2007-12

J. Procházka: rukopis skript

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4318206.html